მერაბ გოგოლაძე

ზოგადი ქირურგი

განათლება

1988-1994 სარატოვის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
სპეციალობა მკურნალი ექიმი.
1994 -1995 კლინიკური ინტერნატურა, სპეციალობა ქირურგია.
1999 საკანდიდატო დისერტაცია, სპეციალობა ქირურგია, თემა: პილორო
შემნახველი ოპერაციები, კუჭის წყლულოვანი დაავადების დროს.

სამუშაო გამოცდილება

2018 - ქ. ბათუმი, ჯამრთელობის ცენტრი მედინა, საოპერაციო ბლოკის უფროსი, ზოგადი და ონკო ქირურგი

2017-2018 ქ. ბათუმი, მედცენტრი, ქირურგი
2014-2016 ქ. სარატოვის კერძო სამედიცინო კლინიკა „სოვას“ მთავარი
ექიმი.
2002-2014 სარატოვის სამედიცინო უნივერსიტეტის, მიროტვორცევის
სახელობის #3 კლინიკური საავადმყოფოს, გეგმიური ქირურგიული
განყოფილების გამგე.
2001-2002 სარატოვის სამედიცინო უნივვერსიტეტის, მიროტვორცევის
სახელობის #3 კლინიკური საავადმყოფოს, ქირურგიული ტოროკალური
განყოფილების გამგე.
1995-2001 სარატოვის სამედიცინო უნივვერსიტეტის მიროტვორცევის
სახელობის #3 კლინიკური საავადმყოფოს გადაუდებელი ქირურგიული დეპარტამენტის ქირურგი

კვლევები, ტრეინინგები, სერთიფიკატები

2017 საქართველოს სახელმწიფო სერტიფიკატი - სპეციალობა ზოგადი
ქირურგია
2017 სუბსპეციალობის მოწმობა - ქირურგიული ონკოლოგია
2016 ჯანდაცვის სფეროს მართვა და სამედიცინო მენეჯმენტი, სარატოვის
სამედიცინო ინსტიტუტი „რეავიზ“.
2014 საერთო ქირურგიის სერტიფიკატი, სარატოვის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი.
2014 სერთიფიკატიონკოლოგიაში, სარატოვის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი.
2012 სერტიფიკატი კოლოპროქტოლოგიაში, სარატოვის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი.
2010 სერტიფიკატი ენდოკრინოლოგიურ ქირურგიაში, სანკ-პეტერბურგის
პედიატრიული ინსტიტუტი,
2009 სერტიფიკატი ენდოსკოპიურ ქირურგიაში,რუსეთის მეცნიერებათა
ქირურგიული ცენტრი, მოსკოვი.