ექიმების ძიება

ხათუნა ჯორბენაძე

ხათუნა ჯორბენაძე

1998 წელს დაამთავრა ქ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. სპეციალობა ექიმი-პროფილაქტიკოსი. 1998-2004წწ მუშაობდა აჭარის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექციის მთავარ სპეციალისტად. 2006-2011წწ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახურის აპარატის მთავარ სპეციალისტად. 2011წ მუშაობს აჭარის საზოგადოებრივი ჯან. დაცვის ცენტრში ექიმ-პროფილაქტიკოსად. 2008 წლიდან ზოგადი პროფილის ექიმ-სპეციალისტი.

  • ტელეფონი 577278721
განყოფილება: ამბულატორია
პოზიცია: ექიმი-ეპიდემიოლოგი
ka_GE
en_US ka_GE

მისამართი: